Outlook via HTTP instellen

Veel bedrijven hebben een eigen small business server van Microsoft en maken daar gebruik van de Exchange mail server.
Een leuke functie die daarin zit is Exchange anywhere, of Outlook via HTTP.
Deze functie biedt de mogelijkheid om waar dan ook met Outlook aan te melden op de eigen mail server, met volledige functionaliteit. Je hoeft dan als gebruiker niet via webmail aan te melden op de server maar start gewoon outlook op en je hebt een exacte kopie van je outlook op de eigen werkplek.
Hiervoor moet de systeembeheerder wel deze functie hebben geactiveerd en geïmplementeerd. De implementatie houdt in dat er een HTTPS port naar de server moet openstaan en dat de server een certificaat moet kunnen tonen.
Vaak wordt er dan geen officieel certificaat geïnstalleerd, maar een zogenaamd zelf ondertekend certificaat.
Dat werkt prima maar om er dan met Outlook anywhere op aan te kunnen melden zijn er op de cliënt PC een paar extra handelingen nodig.

Als je nl. een zelf ondertekend certificaat installeert op jouw exchange server en je wilt clients in staat stellen om met outlook anywhere te werken dan wordt dit certificaat niet erkend totdat je het certificaat in de 'vertrouwde basiscerticeringsinstanties' op de betreffende PC/laptop hebt geinstalleerd

 

je moet de volgende stappen ondernemen om het certificaat daar te krijgen (Op de PC/laptop): /

1e certificaat ophalen
-open de website (in Internet explorer) naar de webmail server bijvoorbeeld: https://mail.bedrijfsnaam.nl/exchange 

Als er in IE géén certificaatfout gemeld wordt, dan kun je doorgaan bij stap 4, anders
-klik op het hangslotje met het kruisje er door heen, of in IE op het rode schildje bij de certificaatfout-melding, klik dan op 'certificaatgegevens' en ga naar het tabblad 'Details'. Klik hier op de knop 'kopieren naar bestand'.  Sla het certificaat op het bureaublad op, en zorg ervoor dat je de indeling 'Base64 encodeded X.509 (*.CER)' hebt geselecteerd, geef een bestandsnaam in (is alleen om het bestand even weer te kunnen vinden van belang!) dus bijv.: 'bedrijfsnaam.nl'
- Sluit de browser af

2e certificaat in de store opslaan
- dubbelklik op het zojuist bewaarde bestand (bedrijfsnaam.nl.cer), klik op 'certificaat installeren', selecteer bij archieflocatie 'lokale computer' en op doorgaan, sta toe dat de wijziging op de computer wordt aangebracht en kies bij certificaat archief voor 'alle certificaten in het onderstaande archief opslaan' , klik op bladeren en selecteer 'vertrouwde basiscertificeringsinstanties' en klik dan op Oke en volgende en tenslotte op voltooien.

3e controleren en servernaam bepalen
- Open dezelfde website weer in chrome of in InternetExplorer 10 of -11. In chrome zal er waarschijnlijk nog een certificaatfout worden aangegeven, maar IE accepteert de site als vertrouwd en dat is in dit geval van belang. 

4e Outlook anywhere instellen, dit is de stap waarin je outlook instelt om het Exchange account van de server op de zaak te openen.
- sluit outlook af
- ga naar het configuratie scherm en open daar e-mail 32 bits, klik op E-mailaccounts ...
- klik op nieuw boven de lijst met reeds bestaande accounts, klik onderaan op 'serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik op volgende,  selecteer 'Microsoft Exchange of compatibele service' en op volgende.
- type bij servernaam de eigen naam van de server IN het domein bijv.: 'server.internedomeinnaam.local' (dit is de naam van de server in het netwerk op de zaak). Geef de gewenste gebruikersnaam in waarvan je de mail wilt openen (alleen inlognaam, waarmee je op de zaak inlogt, is voldoende).  Klik dan op 'Meer instellingen' dus NIET OP naam controleren, want dat gaat nog niet!!
- ga naar het tabblad 'verbinding' , selecteer onderaan bij Outlook op het web, 'Via HTTP verbinding maken met Microsoft Exchange' en klik op 'Proxy-instellingen van Exchange..'
- type bij https:// de servernaam in die OP HET CERTIFICAAT staat dus bijvoorbeeld 'mail.bedrijfsnaam.nl' (dit is ook de servernaam die je bijvoorbeeld in je mobiele telefoon hebt ingesteld om de mail van de zaak te openen), zet het vinkje aan bij 'Alleen verbinden via SSL'  Én ook direct daaronder bij 'Alleen verbinding maken met proxyservers die een certificaat hebben met daarin ...'  en vul in het vak eronder in:    'msstd:mail.bedrijfsnaam.nl'   (weer diezelfde servernaam van het certificaat voorafgegaan door 'msstd:'
- zorg ervoor dat onderaan bij Instelling voor proxyverificatie 'Basisverificatie' geselecteerd is als type.  Klik dan op Oke, toepassen en Oke en klik dan op 'naam controleren' in het scherm van 'Nieuw account toevoegen', geef de accountnaam en het bijbehorende wachtwoord in en zet het vinkje aan bij 'mijn referenties onthouden' 
- de naam van de server en gebruikersnaam moeten daarna onderstreept weergegevens worden als indicatie dat de verbinding met de server gemaakt is en verificatie gelukt.

That should do the trick!!
Als je nu Outlook weer opent zie je het extra account in de lijkerkantlijn verschijnen en kun je het openen..