Netwerkverbindingen komen niet altijd weer automatisch tot stand

 

Soms zie je dan dit: netwerkmap, geen verbinding!  in de verkenner 

In Windows 7 en Windows 8 komt het voor dat netwerkverbindingen met een share op het netwerk na bepaalde tijd gedisconnect worden, en/of dat ze na het uit de slaapstand halen niet weer automatisch geconnect worden.

Vaak wordt dit laatste na enige tijd wel weer automatisch opgelost, maar soms werkt dat niet.

In de registry staat een parameter die er invloed op heeft:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\autodisconnect 

deze parameter (default=15) kun je vullen met een HEX waarde voor het aantal minuten idle time voor automatisch disconnecten (dit wordt gedaan om netwerkbelasting te verminderen).

de max. waarde is 65535,  min.=0 (als je nul invult dan wordt de verbinding al na enige seconden verbroken)

als je de waarde op -1 zet dan wordt de autodisconnect functie uitgeschakeld (in de HEX waarde dan ffffffff invullen)

je kunt de functie ook instellen met het command line commando :  net config server /autodisconnect:{waarde}, de waarde dan in dec. ingeven

zo is uitschakelen dan net config server /autodisconnect:-1,  en bijv. op 15 minuten instellen net config server /autodisconnect:15